lexforum.czNačítám ...

 

Poslední komentáře:

Načítám ...

Autoři:

Milan Kvasnica (150)
Juraj Gyarfas (101)
Juraj Alexander (49)
Jaroslav Čollák (30)
Martin Maliar (25)
Kristián Csach (24)
Tomáš Klinka (14)
Martin Husovec (13)
Milan Hlušák (11)
Branislav Gvozdiak (11)
Tomáš Čentík (9)
Zuzana Hecko (9)
Michal Novotný (7)
Adam Zlámal (6)
Martin Friedrich (6)
Xénia Petrovičová (6)
Lexforum (4)
Josef Kotásek (4)
Pavol Szabo (4)
Monika Dubská (4)
Radovan Pala (4)
Natália Ľalíková (4)
Petr Kolman (4)
Ján Lazur (4)
Maroš Hačko (3)
Peter Pethő (3)
Pavol Kolesár (3)
Denisa Dulaková (3)
Jakub Jošt (3)
Josef Šilhán (3)
Robert Goral (3)
Dávid Tluščák (2)
Juraj Schmidt (2)
Bob Matuška (2)
Michal Hamar (2)
Jiří Remeš (2)
Martin Serfozo (2)
Martin Gedra (2)
Roman Kopil (2)
Juraj Straňák (2)
Anton Dulak (2)
Ivan Bojna (2)
Ludmila Kucharova (2)
Peter Varga (2)
Adam Valček (2)
Zsolt Varga (2)
Lukáš Peško (2)
Matej Košalko (1)
Michal Ďubek (1)
Matej Kurian (1)
Igor Krist (1)
Marek Maslák (1)
Tibor Menyhért (1)
Viliam Vaňko (1)
Katarína Dudíková (1)
Natalia Janikova (1)
Ivan Michalov (1)
Róbert Černák (1)
Petr Steiner (1)
I. Stiglitz (1)
Tomas Kovac (1)
Zuzana Adamova (1)
Robert Vrablica (1)
Juraj Lukáč (1)
Peter Marcin (1)
Peter Kubina (1)
David Halenák (1)
Emil Vaňko (1)
lukasmozola (1)
Ján Pirč (1)
Martin Šrámek (1)
Miriam Potočná (1)
Ondrej Halama (1)
Ondrej Jurišta (1)
peter straka (1)
Lucia Palková (1)
Zuzana Kohútová (1)
Petr Kavan (1)
lukas.kvokacka (1)
Nina Gaisbacherova (1)
Martin Svoboda (1)
Tomáš Ľalík (1)
Martin Galgoczy (1)
Peter Janík (1)
Peter K (1)
Robert Šorl (1)
Gabriel Volšík (1)
Matej Gera (1)
Vincent Lechman (1)
Vladimir Trojak (1)
Marcel Jurko (1)
Martin Hudec (1)
Radoslav Pálka (1)
Slovenský ochranný zväz autorský (1)
Bohumil Havel (1)
Tomáš Demo (1)
Martin Estočák (1)
Jozef Kleberc (1)
Paula Demianova (1)
Nora Šajbidor (1)
Dušan Marják (1)
Bystrik Bugan (1)
Gabriel Závodský (1)
Pavol Mlej (1)
Roman Prochazka (1)

Nálepky:

Načítám ...Napsat nový článek


rss feed rss

rss feed rss - názory


O Lexforum.czNačítám ...

Pomůcky pro advokáty:

salvia
Judikatura
Předpisy
Rejstříky
Výpočty

Nové předpisy:

Načítám ...

Elektronizácia – pokrok, alebo prekážka v podnikaní?

Xénia Petrovičová, 06. 10. 2016 v 10:10

Trend elektronizovať verejnú správu a vlastne akúkoľvek časť našich životov je všadeprítomný. Často počúvame v správach, že „od nového roka“ budú môcť občania komunikovať s tými a onými úradmi elektronicky. Dokonca v niektorých sférach (dane) sú určité subjekty povinné komunikovať s úradmi už len elektronicky. Podľa mňa sme v tomto víre eurofondov, projektov, webov a aplikácii už úplne prestali uvažovať o základnej úlohe elektronizácie – uľahčiť nám život. Výsledkom nie je pokrok v úradnej korešpondencii, ale úpadok a chaos, na ktorý si akoby pomaly zvykáme. Aplikácie sa mnohokrát nevyhotovujú na to, aby uľahčili realizáciu zákonov, ale zákony sa prijímajú, aby odôvodnili existenciu nejakej aplikácie a ďalších zákaziek...

Na základe týchto mojich dojmov považujem za potrebné naformulovať niektoré výhody a nevýhody elektronickej (internetovej) a klasickej (papierovej) formy komunikácie, ktoré by sa pri tvorbe aplikácii a štátnych webov mali rešpektovať.

1. Rýchlosť komunikácie a pohodlie

Celý příspěvek | Názory (1)


Prekluzívna lehota na podanie žaloby o neplatnosť výpovede z pracovného pomeru v súvislosti so skončením pracovného pomeru uplynutím ochrannej lehoty.

Igor Krist, 05. 10. 2016 v 16:30

Dobrý deň, často chodím na tieto stránky a čítam si podnetné komentáre k článkom. Vzhľadom na to, že vyriešenie tejto otázky z pohľadu KS BB sa stáva pre mňa nočnou morou, rozhodol som sa túto otázku predostrieť na tomto portály, nakoľko ma zaujíma aj vzhľadom na nový CSP, ako je možné ďalej postupovať. Uvedená vec sa týka súdneho konania v ktorom súd prvého stupňa OS ZV najskôr dospel k záveru, že žaloba bola podaná v prekluzívnej lehote 2 mesiacov. KS BB toto rozhodnutie uznesením zrušil a vrátil vec s naozaj minimalistickým odôvodnením vo veci OS ZV, pričom ten bol viazaný jeho právnym názorom (s odvolaním na judikatúru NS SR R 119/1999) v zmysle, že žaloba nebola evidentne podaná v uvedenej prekluzívnej lehote, pričom neuviedol žiadny časový údaj od ktorého sa mala podľa neho lehota počítať resp, kedy mala táto lehota uplynúť. OS ZV viazaný týmto názorom žalobu rozsudkom zamietol a KS BB uvedené rozhodnutie v odvolacom konaní potvrdil, pričom odkázal na odôvodnenie OS ZV.

Citácia z odôvodnenia potvrdzujúceho rozsudku KS BB:

„Súd uviedol, že ,,žalobou doručenou dňa 11. 12. 2013 sa žalobca domáhal vyslovenia neplatnosti výpovede zo dňa 29. 12. 2012 ktorú dostal od žalovaného v zmysle ustanovenia §46 ods. l, písm. b a § 47,písm. dl Zákona o štátnej službe.“

Celý příspěvek | Názory (11)


Zníženie počtu zamestnancov inak než výpoveďou

Miriam Potočná, 21. 09. 2016 v 15:19

Najvyšší súd v Českej republike dlhé roky konštantne judikuje pri otázke posudzovania príčinnej súvislosti medzi organizačnými zmenami a skončením pracovného pomeru výpoveďou aj relevantnosť skutkových okolností, ktoré vedú k naplneniu obsahu organizačnej zmeny inak než podaním výpovede takto:

Neplatná by byla rovněž výpověď v případě, kdy by nadbytečnost zaměstnance nebyla v přímé souvislosti s rozhodnutím zaměstnavatele, snížit stav zaměstnanců s cílem zvýšit efektivnost práce. Tak by tomu bylo tehdy, kdy by došlo ke snížení počtu zaměstnanců jinak než výpovědí ze strany zaměstnavatele, například v důsledku výpovědi podané jiným zaměstnancem nebo uplynutím sjednané doby v pracovním poměru uzavřeném na dobu určitou u jiných zaměstnanců (Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27.4.2004, sp.zn. 21 Cdo 2580/2003)

Krajský súd v Bratislave zastáva však opačný názor, ktorým je okresný súd viazaný a otázka na diskusiu je, či oprávnene. Podľa neho, aj v čase platnosti organizačnej zmeny, ktorá spočíva v znížení počtu pracovníkov na určitom oddelení, môže zamestnávateľ predĺžiť pracovný pomer zamestnancovi, ktorého pracovný pomer mal na tomto oddelení skončiť a následne dať inému zamestnancovi výpoveď z dôvodu nadbytočnosti. Podľa jeho právneho názoru, prijatím pracovníka aj za týchto okolností zamestnávateľ žiaden zákon neporušuje. Naopak, ak by preferoval zamestnanca s pracovným pomerom na dobu neurčitú pred zamestnancom na dobu určitú, dopustil by sa diskriminácie.

Celý příspěvek | Názory (5)


Scan plné moci

Milan Kvasnica, 13. 09. 2016 v 11:43

Čas od času se soudy/soudní exekutoři domáhají doložení originálu nebo autorizované konverze plné moci. Letos se mi dokonce stalo, že JUDr. Miloslav Zwiefelhofer po mne požadoval "podpis zmocněnce a prohlášení, že v plném rozsahu plnou moc přijímá", ale to je jiný příběh: 5 Afs12/2012 a můj příspěvek v BA 7-8/2005.

Pokud jde o doložení originálu plné moci, pak tomu lze za jistých okolností rozumět, nicméně právě nyní mi přišla výzva od Okresního soudu v Ostravě, senát 52 EXE, abych doložil originál nebo autorizovanou konverzi ve věci návrhu na nařízení exekuce v situaci, kdy jsem zastupoval rovněž v nalézacím řízení.

Dovoluji si odkázat na: 2 As110/2015 a 2 As255/2015 kdy zejména z druhého rozhodnutí se podává: "Postačuje předložení plné moci v kopii, pokud je splněna podmínka, podle níž je z plné moci i z navazujících podání zmocněnce patrné, že byl s věcí obeznámen, v plné moci uvedl také osobní údaje stěžovatele (datum narození, bydliště), správnou spisovou značku i číslo jednací předvolání i údaje o místě a čase konání ústního jednání."

Celý příspěvek | Názory (3)


Elektronické podání přes půlnoc

Milan Kvasnica, 27. 08. 2016 v 19:26

Už se mi stalo, že kvůli špatnému internetovému připojení (bydlím na horách a pokud prší nebo je mlha, je to opravdu špatné) se mi datovku nepovedlo napoprvé odeslat a odešla až po opakovaném pokusu pár minut před půlnocí, případně obsáhlá datovka se odesílala několik minut a podle ISDS byla odeslána až v 23:59:58 (naštěstí).

Jednomu z klientů se také stalo, že rozesílal hromadná podání e-mailem a byť poslední bylo vygenerováno kolem 23. hodiny, tak jeho mailserver je doručoval na mailserver ministerstva spravedlnosti ještě kolem druhé hodiny ranní.

Rozhodnutí Ústavního soudu I. ÚS 892/14 a II. ÚS 2560/13 by pro tyto nešťastné situace, kdy se podání do půlnoci nestihne, mohla být východiskem.

Celý příspěvek | Názory (0)


Nárok směnečného rukojmího vůči ostatním avalům

Milan Kvasnica, 24. 08. 2016 v 13:19

Nejvyšší soud v řízení vedeném pod sp. zn. 29 Cdo 2653/2015 upravil dosavadní v komentářích uváděný právní názor Vrchního soudu v Praze vyjádřený v rozhodnutí 5 Cmo 493/2007 a to tak, že sice směnečný nárok vůči ostatním avalům neexistuje, ale přesto se regresního nároku domoci lze.

Z rozhodnutí se podává:

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalobce dovolání, které má za přípustné podle ustanovení § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), a to k řešení otázky vzájemného vztahu ustanovení čl. I. § 32 odst. 3 směnečného zákona a § 511 obč. zák., dosud Nejvyšším soudem neřešené. Dovolatel nesouhlasí s právním posouzením věci odvolacím soudem, jde-li o (ne)možnost aplikace ustanovení § 511 obč. zák. na vnitřní poměry směnečných rukojmí jako osob solidárně zavázaných vůči majiteli směnky a snáší argumenty ve prospěch závěru opačného. Současně zdůrazňuje, že žalobou uplatněná pohledávka není pohledávkou ze směnky, když vydáním směnečného platebního rozkazu se nárok ze směnky přetransformoval do nároku občanskoprávního.

Celý příspěvek | Názory (3)


Hľadenie efektivity platobného rozkazu v návrhu zákona o upomínacom konaní

Robert Šorl, 10. 08. 2016 v 20:48

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky ohlasuje, že nový zákon o upomínacom konaní má v konečnom dôsledku výrazne skrátiť lehotu, v ktorej podnikateľ dostane svoje peniaze.[1] Tento oznam je výsledkom legislatívneho procesu, ktorý začal predbežnou informáciou k návrhu zákona, ktorým sa mal novelizovať Exekučný poriadok a iné zákony.[2] V tomto dokumente Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky uviedlo, že sa má okrem iného pripravovať právny predpis, ktorého cieľom je vytvoriť efektívny nástroj na riešenie vymáhania nesporných nárokov, správne nastavenie motivácii strán, odradenie od uplatňovania nárokov bez právneho základu a odradenie od odporovania dôvodne uplatneným nárokom. Výsledok tohto legislatívneho procesu sa prejavil v podobe návrhu nového zákona o upomínacom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.[3] Z dôvodovej správy je zrejmé, že Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky zistilo, že je potrebné urýchlenie konania o veľkom množstve podávaných návrhov na vydanie platobných rozkazov zameraných na uspokojovanie peňažných pohľadávok žalobcov. Predkladateľ je teda znepokojený množstvom podávaných návrhov na vydanie platobných rozkazov a tým, že tieto konania nie sú dostatočne rýchle.

K návrhu zákona o upomínacom konaní prebehlo už i pomerne rozsiahle pripomienkové konanie,[4] pričom tento príspevok sa vzťahuje k pôvodnému návrhu zákona tak, ako bol predložený do pripomienkového konania. Predmetom príspevku nie je snaha o doplnenie pripomienok, ale skôr hlbšia analýza zmien a súčasného stavu v efektivite rozhodovania platobným rozkazom, spôsob, ako sa s týmto stavom vyporiadava návrh zákona o upomínacom konaní a analýza toho, či navrhované riešenia môžu priniesť viac efektivity do činnosti súdov v rozhodovaní o peňažných nárokoch. Nakoniec článok načrtáva celkom inú predstavu o tom, ako by mal byť upravený rozkaz na plnenie.

Nárast množstva návrhov alebo zmena spôsobu vybavovania žalôb na plnenie

Celý příspěvek | Názory (10)


Nicotný rozhodčí nález a vliv na promlčení pohledávky

Milan Kvasnica, 29. 07. 2016 v 18:56

Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí vydaném pod sp. zn. 29 ICdo 41/2014 (KSBR 39 INS 15844/2011) rozhodl:

[1] Z R 92/2013 se podává, že byl-li rozhodce (jako v této věci) určen odkazem na rozhodčí řád vydaný právnickou osobou, která není stálým rozhodím soudem zřízeným na základě zákona, pak rozhodčí nález není způsobilým exekučním titulem ve smyslu § 40 odst. 1 písm. c/ zákona . 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekunčí činnosti (exekunčího řádu) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle něhož by mohla být nařízena exekuce, jelikož rozhodce určený na základě absolutně neplatné rozhodčí doložky ( § 39 ob. zák.) neměl k vydání rozhodčího nálezu podle zákona o rozhodčím řízení pravomoc. Byla-li již exekuce v takovém případě přesto nařízena a zjistí-li soud (dodatečně) nedostatek pravomoci orgánu, který exekuční titul vydal, je třeba exekuci v každém jejím stádiu zastavit pro nepřípustnost podle § 268 odst. 1 písm. h/ o. s. .

[2] Ze závěru obsaženého v R 92/2013 plyne, že (bez jakýchkoli pochyb u rozhodčích nálezů vydaných v době před 1. dubnem 2012, mezi něž patří i rozhodčí nálezy, o něž jde v této věci) exekuční soudy mohou přijmout závěr, že rozhodčí nález jim předkládaný coby exekuční titul nemá žádné právní účinky (jelikož nebyl vydán v mezích pravomoci rozhodce) a není tedy exekučním titulem, bez zřetele k tomu, že formálně nedošlo (ani již nedojde, vzhledem k případně zmeškaným lhůtám) k jeho zrušení (soudem) postupem předjímaným zákonem č. 216/1994 Sb.

Celý příspěvek | Názory (3)


Back to the 90's - fax

Milan Kvasnica, 13. 07. 2016 v 18:21

Nejprve odkaz na pobavení: http://youtu.be/XkuirEweZvM

Nyní odkaz na vysvětlení pro mladší generace: http://cs.wikipedia.org/wiki/Fax

Někteří ví, že tak trochu dělám do počítačů. Některé protistrany se zapotily, když jsem proti nim u soudu vytáhl důkazy vytvořené v photoshopu, ale soudy mi na to zatím nikdy neskočily. Proto pro mne závěry uvedené v rozhodnutí NS ČR, sp. zn. 23 Cdo 4093/2015 byly tak trochu šokem.

Celý příspěvek | Názory (7)


Trovy konania: na pomedzí OSP a CSP alebo - konanie začaté v časoch OSP a trvajúce (končiace) v časoch CSP

Jaroslav Čollák, 04. 07. 2016 v 18:38

Denno-denná právnická rutina priniesla nasledujúcu situáciu, pričom nástrel riešenia mám za lubom diskutovať s letnou náladou s lexforáckou ekipou - verím, že za účelom nájdenia svetla na konci tunela prospešného pre skutočne všetkých praktizujúcich iuris utriusque……

ZAČIATOK:

O trovách konania rozhodol súd pred účinnosťou CSP uznesením, ktorým konštatoval, že žiaden z účastníkov nemá nárok na náhradu trov konania. Uznesením rozhodol konajúci súd (sudca/senát) o nároku na náhradu trov konania. V záujmoch klienta, advokát sadá k PC a ide sa odvolávať. Alebo sťažovať?

Celý příspěvek | Názory (2)


Příjemnou dovolenou

Milan Kvasnica, 30. 06. 2016 v 23:04

Nejvyšší soud ČR v řízení vedeném pod sp. zn. 33 Cdo 747/2015 judikoval:

V rozsudku ze dne 11. 12. 2013, sp. zn. 33 Cdo 3661/2013, Nejvyšší soud s přihlédnutím k rozhodnutí Evropského soudního dvora v případu ESD, C-168/00, ve věci Simone Leitner proti TUI Deutschland GmbH and Co. KG, k závěrům odborné literatury (srovnej Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník II. § 460 až 880. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 2402 - 2404), jakož i k judikatuře členských států Evropské unie, přijal a odůvodnil závěr, podle něhož pokud v důsledku porušení povinností ze strany cestovní kanceláře vznikla zákazníkovi škoda, svědčí mu vedle práva na vrácení rozdílu v ceně také právo na náhradu škody podle § 852i obč. zák. (...) ustanovení § 852i obč. zák. by mělo být vykládáno nejen v kontextu odpovědnosti za škodu, ale vzhledem k judikatuře Evropského soudního dvora i odpovědnosti za imateriální újmu, která byla způsobena osobnosti vzhledem k jejímu právu na klidnou dovolenou (...) uvedený výklad je (...) konformní s českou právní úpravou i dosavadní rozhodovací praxí Nejvyššího soudu (např. s rozsudkem Nejvyššího soudu ze dne 31. 1. 2007, sp. zn. 30 Cdo 3577/2006). K tomuto názoru se kloní i část odborné veřejnosti, podle níž pojem škody v rámci úpravy cestovní smlouvy je potřeba se zřetelem ke směrnici č. 90/314/EHS vykládat v širším významu (srovnej Hulmák, M., Ztráta radosti z dovolené , Právní rozhledy 2/2009, s. 52), neboť právo na náhradu této specifické újmy je spojeno s porušením povinnosti cestovní kanceláře, nikoliv s pouhým zásahem do osobnostních práv podle § 11 a násl. obč. zák.

Nelze pominout, že úprava cestovní smlouvy v občanském zákoníku (zákonu č. 40/1964 Sb.) představuje transpozici směrnice Rady č. 90/314/EHS z 13. 6. 1990 o souborných službách pro cestování, pobyty a zájezdy. Platí přitom, že národní úpravu (...) je nutné v co největším rozsahu interpretovat ve světle znění a účelu směrnice, aby bylo dosaženo výsledku uvedeného ve směrnici (nepřímý účinek - ESD, ve věci C-106/89,Marleasing SA proti La Comercial Internationale de Alimentacion SA, ESD, ve věci C-240 244/98, Océano Grupo proti Rocio Murciano Quintero, ESD, ve věci C-212/04, Konstantinos Adeneler a ostatní, Sbírka rozhodnutí I-06057/2006). Autonomní charakter práva Evropské unie znamená, že výklad směrnic i provádějících národních úprav musí být vždy činěn v kontextu práva Evropské unie, a nikoliv národního práva a jeho pojmosloví (ESD, ve věci C-29/76, LTU Lufttransportunternehmen GmbH and Co. KG proti Eurocontrol).

Celý příspěvek | Názory (0)


Good Bye OSP!

Milan Hlušák, 30. 06. 2016 v 20:49

Ako sme si iste všetci vedomí, od zajtra nám platia nové pravidlá civilného procesu. Keďže ale dnešok ešte stále patrí OSP, pár slov by som chcel venovať aj jemu, aj keď naozaj len pár.

Možno sa dnes ešte stále niekto zamýšľa nad tým, či bolo naozaj nevyhnutné prijímať nové procesné predpisy. Možno niekto v nových predpisoch vidí len zbytočné „sťaženie“ práce sudcov, advokátov či iných právnikov. A možno niekto cíti len nostalgiu.

Netreba ale zabúdať, že OSP bol prijatý a stavaný pre úplne iné spoločenské zriadenie. Mal byť — slovami dôvodovej správy — odrazom „pomerov spoločnosti, ktorá už dosiahla socializmus.“ A práve upevňovanie socializmu bolo jedným z jeho hlavných cieľov.

Celý příspěvek | Názory (0)


§ 553 ods.3 Tr. por. od 1.1.2016 a aplikačná prax

Viliam Vaňko, 23. 06. 2016 v 10:47

Vašu pozornosť si dovoľujem upriamiť na rozhodovaciu prax niektorých súdov a OČTK v súvislosti s rozhodovaním o odmene obhajcu, ktorého ustanovenie skončilo (napr. po prepustení z väzby), pričom trestné stíhanie ešte nebolo právoplatne skončené. V prípade, ak obhajca podá návrh na priznanie odmeny a náhrad po doručení opatrenia o zrušení ustanovenia, niektoré OČTK trvajú na tom, že návrh bol podaný predčasne, nakoľko nezodpovedá ustanoveniu § 553 ods.5 Tr. por. Napr. prokuratúra odmieta uznesenia o odmene vydať, resp. podáva sťažnosti oproti uzneseniam súdov o priznaní odmeny a pod.

Vôbec nie je prihliadané na ustanovenie § 553 ods.3 posledná veta Tr. por., podľa ktorého o výške odmeny a náhrady obhajcu podľa osobitného predpisu, ktorý ukončil zastupovanie vo veci, rozhodne na návrh obhajcu orgán činný trestnom konaní alebo súd po ukončení zastupovania. Uvedené ustanovenie je účinné od 1.1.2016 a podľa môjho názoru je osobitným ustanovením (lex specialis), z ktorého vyplýva povinnosť OČTK alebo súdu rozhodnúť o návrhu obhajcu už po ukončení zastupovanie, t.j. ešte pred právoplatným skončením veci samej.

Štátnou mocou použité ustanovenie § 553 ods.5 Tr. por. sa použije iba v prípadoch, ak obhajca zastupoval obvineného aj v čase právoplatného skončenia trestného stíhania, t.j. v prípadoch, kedy nedošlo k skoršiemu ukončeniu zastupovania vo veci. Aj napriek tomu, však tieto orgány tvrdia, že ustanovenie § 553 ods.5 je rozhodujúce.

Celý příspěvek | Názory (1)


O pornografii, požiaroch a predbežne vykonateľných rozsudkoch (jazykový výklad, psycholingvistika a vetné konštrukcie)

Milan Hlušák, 05. 06. 2016 v 11:16

Detská pornografia
Pár týždňov dozadu osud jedného človeka závisel od toho, ako si Najvyšší súd USA vyloží nejasnú vetnú konštrukciu (LOCKHART v. UNITED STATES, 577 U. S. __ (2016)). Išlo o detskú pornografiu, pri ktorej americký trestný zákon požaduje uložiť zvýšený trest tým páchateľom, ktorí sa už v minulosti dopustili závažného sexuálneho zneužívania, sexuálneho zneužívania alebo zneužívajúceho sexuálneho konania zahŕňajúceho maloletú alebo zverenú osobu (aggravated sexual abuse, sexual abuse, or abusive sexual conduct involving a minor or ward).

Pred súdom sa za prechovávanie detskej pornografie ocitol p. Lockhart, ktorý už bol v minulosti odsúdený za sexuálne zneužívanie svojej dospelej priateľky.

Celý příspěvek | Názory (7)


zobrazit starší články